Προτάσεις

Published on Φεβρουάριος 10th, 2021 | by Energy Radio 94.2

Online εκπαίδευση: 4 λόγοι για την αποτελεσματικότητά της

Η online εκπαίδευση έχει παρουσιάσει μια σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια και ειδικά σε αυτήν την περίοδο της πανδημίας, όπου αποτέλεσε και τη μοναδική πρακτική λύση για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να συνεχίσουν τα προγράμματα σπουδών τους. Φυσικά όλη αυτή η δυνατότητα της τηλεκπαίδευσης και των μαθημάτων e learning, έχει γίνει αρκετά δημοφιλής για τη βολικότητα και την ευκολία που παρέχει σε όλους τους σπουδαστές, σε σύγκριση με τα μαθήματα δια ζώσης.

Οι μαθητές και οι σπουδαστές έχουν την ευελιξία να προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους στις ανάγκες τους, αλληλεπιδρώντας με το παρεχόμενο περιεχόμενο πολυμέσων και το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, ανά πάσα στιγμή, όποτε εκείνοι το θελήσουν. Επιπλέον δεν απαιτείται από αυτούς να κάνουν άσκοπες μετακινήσεις για τις σπουδές τους, αφού μπορούν να εισέλθουν “εικονικά” στην πανεπιστημιούπολή τους μέσω από την άνεση του γραφείου τους.

Ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο η διαδικτυακή μάθηση έγινε τόσο δημοφιλής, είναι ότι το συνολικό της κόστος είναι χαμηλότερο. Το κόστος γνωρίζουμε ότι μπορεί να αποτελέσει έναν απαγορευτικό παράγοντα από μόνο του, είτε μιλάμε για φοιτητές που θέλουν παρακολουθήσουν τη σχολή του ενδιαφέροντός τους, είτε για εργαζόμενους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν συνέδρια και μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης. Τα online μαθήματα λοιπόν είναι πιο εύκολα και προσβάσιμα, με λιγότερα συνολικά κόστη επιβάρυνσης στον σπουδαστή. Όπως είναι τα μαθήματα e-learning στα ναυτιλιακά που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους σπουδαστές να εκπαιδευτούν πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών, που θα τους προσφέρει σίγουρη επαγγελματική εξασφάλιση και αποκατάσταση.

Εκτός όμως από την παρεχόμενη ευκολία και το μειωμένο κόστος, ένας μεγάλος αριθμός σπουδαστών στρέφεται σε διαδικτυακά μαθήματα για την ποιότητα των μαθημάτων. Αυτοί οι συγκεκριμένοι σπουδαστές δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, να μάθουν καινούργιες δεξιότητες και να αποκτήσουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα για την απαιτητική αγορά εργασίας.

  1. Οι σπουδαστές εισπράττουν περισσότερα από τον “παραδοσιακό” τρόπο μαθημάτων

Έρευνες έχουν αποδείξει πως στα online μαθήματα, οι σπουδαστές εισπράττουν έως πέντε φορές περισσότερο γνωσιακό υλικό κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, χρησιμοποιώντας περιεχόμενο πολυμέσων, απ’ ότι στα μαθήματα εκ του σύνεγγυς.

Επειδή τα online μαθήματα παρέχουν στους σπουδαστές πλήρη έλεγχο της δικής τους μάθησης, οι μαθητές είναι σε θέση να εργάζονται με τη δική τους ταχύτητα. Σε αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας οι σπουδαστές ανταποκρίνονται πιο άμεσα, λαμβάνοντας περισσότερες πληροφορίες και ρυθμίζοντας την ταχύτητα της εκπαίδευσής τους.

  1. Τα ποσοστά συγκέντρωσης είναι υψηλότερα

Πολλά μαθήματα κατα την εκπαιδευτική διαδικασία “αγωνίζονται” να κρατήσουν το ενδιαφέρον των σπουδαστών μέχρι το πέρας της διδακτικής τους ώρας. Στην online εκπαίδευση δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, τα διαδικτυακά μαθήματα έχουν αυξήσει τα ποσοστά συγκέντρωσης των φοιτητών στην κλίμακα του 25-60%. Σε αυτό έχει συμβάλλει το ελκυστικό και ενδιαφέρον περιεχόμενο πολυμέσων – όπως για παράδειγμα τα μαθήματα διαχείρισης μιας ιστοσελίδας – η αύξηση του ελέγχου πάνω στο υλικό αυτό αλλά και η έλλειψη πιθανών περισπασμών εντός μιας αίθουσας διδασκαλίας.

  1. Η διαδικτυακή μάθηση απαιτεί λιγότερο χρόνο επένδυσης

Αρκετοί είναι εκείνοι οι σπουδαστές που απορρίπτουν την παρακολούθηση προσώπου με προσώπου ενός μαθήματος, λόγω της χρονικής επένδυσης που αυτό απαιτεί. Αυτό συνεπάγεται γενικά με το χαμένο χρόνο ανάμεσα στα μαθήματα, όπως είναι ο χρόνος αναμονής των εκπαιδευτών, των σπουδαστών και άλλων περιστατικών καθυστέρησης. Αντιθέτως, σε μια διαδικασία e-learning δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να εξατομικεύσουν το πρόγραμμά τους στις δικές τους ανάγκες.

  1. Οι συχνότερες αξιολογήσεις μπορούν να μειώσουν τους περισπασμούς

Ένα από τα σπουδαία πράγματα της online εκπαίδευσης είναι ότι η αξιολόγηση μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική από μια συνεχή διαδικασία. Αυτά είναι καλά νέα για τους σπουδαστές, καθώς το περιεχόμενο πολυμέσων και το μαθησιακό υλικό με τακτικές και σύντομες δοκιμές μπορούν να βελτιώσουν την αφοσίωση των μαθητών. Στην πραγματικότητα, έρευνα έδειξε ότι με τη χρήση αυτών των σύντομων, τακτικών τεστ μειώθηκε η απόσπαση της προσοχής των σπουδαστών, τριπλασιάστηκε η λήψη σημειώσεων και η συνολική συγκέντρωση των μαθητών βελτιώθηκε.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι όσο πιο συχνά αξιολογούνται οι μαθητές, τόσο καλύτερο είναι για τους εκπαιδευτές να παρακολουθήσουν την πρόοδό τους. Η αυξημένη παρακολούθηση των μαθητών σημαίνει ότι οι καθηγητές μπορούν να εμπλακούν πιο άμεσα και πιο αποτελεσματικά στην αξιολόγηση αλλά και στην υποστήριξη των σπουδαστών τους.


About the Author

Δραστήριος, μοδάτος ενημερωμένος και... πολύ μουσικός τύπος!Back to Top ↑
  • Ακούστε μας ζωντανά

  • Super Διαγωνισμός


  •